Холбоо барих

Улсын Их Хурлын чуулган: Ахмад настаны тухай хуулийн төсөл

Улсын Их Хурлаар хэлэлцэн батлагдаж байгаа бүхий л хууль тогтоомж амьдралд ойр, түмэн олонд ээлтэй байх учиртай. Өнөөдөр хэлэлцсэн Ахмад настны тухай хуулийн төсөл нь ахмад настануудын амьжиргаа, хөгжил оролцоог дэмжих, үйлчилгээ авах бололцоог нэмэгдүүлэх харилцааг зохицуулах зорилготой. Тэтгэвэрээс өөр санхүүгийн эх үүсвэргүй ч түүнийгээ олон жилээр урьдчилаад авчихсан ахмадуудын асуудалд төр чухалчилан анхаарах шаардлага байна. Д.Тогтохсүрэн

Хавсралт видео

Нэр Видео
Видео Аудио сонсох

Хуваалцах:

Холбоотой мэдээлэл