Холбоо барих

Видео Мэдээ

Улсын Их Хурлын Чуулган: Өвөрхангай аймгийн боловсролын салбарт үүсээд байгаа санхүүгийн бэрхшээл, асуудлыг төсвийн тодотголд тусгаж шийдвэрлэж өгөхийг хүслээ.

Улсын Их Хурлын Чуулганаар хэлсэн үг: Өвөрхангай аймгийн боловсролын салбарт үүсээд байгаа санхүүгийн бэрхшээл, асуудлыг төсвийн тодотголд тусгаж шийдвэрлэж өгөхийг хүслээ.